Vill du jobba hos oss?

Idag arbetar ca 20 medarbetare hos oss; nationalekonomer, aktuarier, jurister och kommunikatörer. Våra medarbetare analyserar förutsättningar för och konsekvenser av olika förslag och lösningar som har betydelse för försäkringsföretagen. Arbetet är både reaktivt, genom t.ex. utarbetande av remissvar, och proaktivt genom mer omfattande utredningsarbeten. Vi sammanställer också bransch- och marknadsstatistik och arrangerar konferenser och utbildningar.

0

Grundades Svensk Försäkring

0 %

Av den svenska försäkringsmarknaden är medlemmar hos oss

0

Döptes företaget till Svensk Försäkring

Lediga Tjänster

Vi har för närvarande inga utannonserade tjänster.

Saker vi jobbar för

Vi i Svensk Försäkring arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsbranschen. Vi arbetar också med att öka kännedomen om privata försäkringars betydelse och om de principer som försäkringar bygger på.

Vi har en löpande dialog med politiker och tjänstemän i regeringskansliet och riksdagen och med företrädare för myndigheter. Vi arbetar även med bredare opinionsbildning.

Påverkan på ett större plan

Tillsammans med medlemsföretagen analyserar vi effekterna av olika lagförslag och föreslår ändringar i regelverken. Svensk Försäkring deltar även med expertkunskaper i statliga utredningar som rör branschen. Dessutom sammanställer vi bransch– och marknadsstatistik samt arrangerar konferenser och utbildningar.

Svensk Försäkring är medlem i den europeiska branschorganisationen Insurance Europe (tidigare CEA) och deltar aktivt i dess arbete med olika frågor på EU-nivå. Vi arbetar också direkt mot olika EU-institutioner såsom Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.